На главную
Карта сайта
Контакты
E-Tenders.com.ua: юридические услуги
Нужно провести тендер ?
Подготовить тендерную документацию ?
Услуги для участников тендеров
+38 (044) 581-28-16
Бесплатная рассылка: новости, тендеры, нормативная база

 
Нормативнi документи ДКУ, МФ, ГоловКРУ

 

 ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 листопада 2004 року N 194

Про затвердження Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Державного казначейства України

від 31 березня 2005 року N 57,

від 30 вересня 2005 року N 181,

від 8 грудня 2006 року N 330

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, наказую:

1. Затвердити Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснення щодо застосування класифікації кредитування бюджету /надалі - Роз'яснення/ (додаються).

2. Наказ набирає чинності - з 01.01.2005.

3. З моменту набрання чинності цим наказом визнати таким, що втратили чинність, Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, які надані листом Державного казначейства України від 18.01.2002 N 07-07/92-353 "Щодо бюджетної класифікації".

4. Головні розпорядники бюджетних коштів доводять Роз'яснення до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства - до установ, що ними обслуговуються.

5. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

П. Г. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного казначейства України

від 4 листопада 2004 р. N 194

(у редакції наказу Державного казначейства України

від 8 грудня 2006 р. N 330)

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування. Видатки бюджету за економічною класифікацією групуються в єдині блоки і поділяються на поточні і капітальні.

Видатки на проведення тендерів по закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівель та підготовці засідань тендерного комітету по закупівлі товарів та послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків залежно від економічної суті платежу.

Оплата податку на додану вартість, який включений до ціни товару, робіт, послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким здійснюється основний платіж. Крім того, за відповідними кодами економічної класифікації видатків сплачуються податки та збори, що згідно із законодавством перераховуються відповідно до укладених цивільно-правових договорів (угод).

Оплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контролюючими органами відповідно до чинного законодавства, та відсотків річних від простроченої суми договору проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж.

Видатки одержувачів бюджетних коштів мають здійснюватись за такими кодами економічної класифікації:

Поточні видатки:

  • 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм";

  • 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку";
  • 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)";

Капітальні видатки:

  • 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Видатки на товари і послуги (код 1100)

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій), військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби згідно з встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, в тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород (у грошовій та/або матеріальній формі). Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також входить встановлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію або, якщо це передбачено чинним законодавством, у відставку.

Ця категорія включає:

код 1111 - заробітна плата - заробітну плату за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; надбавку за вислугу років; доплату за ранг; оплату праці за трудовими договорами; надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплата нічних змін, позаурочних годин, за наукову ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат у грошовій та/або матеріальній формі); матеріальну допомогу, в тому числі у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до чинного законодавства;

код 1112 - грошове утримання військовослужбовців - грошове утримання військовослужбовців, в т. ч. основні та додаткові види грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу. Також за цим кодом проводиться згідно з діючим законодавством відшкодування прибуткового податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.

Нарахування на заробітну плату (код 1120)

За зазначеним кодом здійснюється нарахування бюджетними установами (організаціями) на фонд оплати праці, в тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та


інші види страхування, передбачені законодавством у розмірах, встановлених чинними нормативно-правовими актами.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)

До цієї категорії відноситься оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання всіх предметів і матеріалів, термін експлуатації яких не перевищує 365 календарних днів або вартість яких без податку на додану вартість не перевищує 1000 гривень (включно).

За цим кодом здійснюється закупівля матеріалів, канцелярського приладдя, предметів для поточних потреб установи чи організації, обладнання, продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань тощо.

Сюди також відносяться видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і за особливих обставин (наприклад, після стихійного лиха) відповідно до чинного законодавства, у тому числі витрати на товари, що надаються працівникам, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних Сил України. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою матеріалів тощо враховуються за кодом придбання зазначеного матеріалу у разі, коли це обумовлено угодою про поставку.

До цієї категорії відносяться:

код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя, пакувальний матеріал, папір, картон, вітальні листівки без марок; придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних знаків, грамот, печаток та штампів, посвідчень, іншої документації.

2. Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, а також придбання підручників та книг (крім бібліотечних фондів).

3. Видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на санітарну обробку інвентарю, прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів (військовослужбовців строкової служби, мешканців будинків-інтернатів, лікарень, гуртожитків тощо), які обслуговуються відповідними закладами та носять постійний характер.

4. За цим кодом здійснюється оплата таких видатків:

1) придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей та інструментів для ремонту виробничого і невиробничого обладнання та для проведення інших господарських робіт власними силами установи (шпалери, руберойд, цемент тощо);


2) придбання фарби, лаків, вапна, піску, бітуму, щебеня, технічної солі для благоустрою територій міст, сіл, селищ, районів;

3) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);

4) придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих грат, віконних та дверних блоків тощо;

5) придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, дискет, магнітних стрічок, оптичних дисків, картриджів, тонерів тощо), швидкозношувальних предметів;

6) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів тощо;

7) придбання матеріалів і предметів для науково-дослідних робіт, випробувань, навчальних цілей: реактивів, хімікатів, спеціального посуду, дрібного обладнання, тканин, насіння тощо;

8) придбання хімікатів та біопрепаратів для оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо; придбання добрив;

9) придбання квіткової продукції для участі в урочистих подіях, державних святах, для ритуальних послуг; сувенірів; новорічних дитячих подарунків;

10) придбання квіткової продукції і декоративних насаджень для бюджетних установ, крім багаторічних насаджень;

11) придбання води, мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей);

12) придбання ґрунту для клумб, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних активів;

13) придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року;

14) придбання тварин для вирощування та відгодівлі;

15) придбання тварин для станцій переливання крові, науково-дослідних установ тощо;

16) придбання корму для собак та інших тварин, а також інвентарю для їх утримання;

17) придбання тканини для наступного пошиття одягу;

18) придбання фурнітури для оздоблення форменого одягу (ґудзиків, пряжок, кокард тощо).

5. Аптечки і їх поповнення, якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного


інвентарю, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі.

6. Видатки на придбання і виготовлення рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, що мають разовий характер; карт, схем, макетів, плакатів, стендів, що мають тимчасовий характер (наприклад, для організацій виставок, конференцій); інших матеріалів і предметів (наприклад, стелажів, контейнерів, полиць тощо).

7. Видатки на придбання боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків по коду 1150.

код 1132 - медикаменти та перев'язувальні матеріали

1. Медикаменти, аптечки (у тому числі дорожні) і їх поповнення за наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні препарати, ендопротези, діагностичні тести та перев'язувальні матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо.

2. Мінеральна вода для лікувальних цілей, вітаміни, вакцини, сироватки, дезинфекційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби), слухові апарати, кардіостимулятори, протези суглобів та інші протези незалежно від їх вартості, придбання і встановлення яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

3. Витрати на придбання ліків (у тому числі витрати на оплату ліків за пільговими рецептами у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо ці видатки здійснює медичний заклад);

4. Видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до законодавчо-нормативних актів мають таке право (військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу системи відповідних структур, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, судді тощо).

5. Придбання вакцини для тварин.

код 1133 - продукти харчування

1. Плата за послуги з надання харчування.

2. Видатки на продукти харчування у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших установах і організаціях згідно з чинним законодавством.

3. Видатки на продукти харчування контингентів військовослужбовців, послуги з організації харчування особового складу контингентів військовослужбовців в стаціонарних та польових умовах.


4. Безкоштовне дитяче харчування дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей.

5. Спецхарчування осіб, які працюють в шкідливих умовах: продовольчі пайки тощо.

6. Компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені чинним законодавством (у тому числі оплата наборів харчування донорам).

код 1134 - м'який інвентар та обмундирування

До цієї категорії відносяться: постільна білизна та білизна, спецодяг (незалежно від його вартості), всі види обмундирування, спортивна форма (у тому числі спортивне взуття), чохли на спортінвентар, захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та занавіски, килими та килимові доріжки, матраци. Сюди також відноситься компенсація за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів. До цього ж коду відносяться одяг та м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1. Здійснюється оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, у тому числі:

1) видатки на утримання транспорту;

2) видатки на доставку працівників на роботу власним та орендованим транспортом, учнів загальноосвітніх шкіл на навчання, на перевезення військовослужбовців строкової служби та інші видатки за послуги з перевезення людей, вантажів (в т. ч. спеціальних) на всіх видах транспорту;

3) придбання паливно-мастильних матеріалів для всіх видів транспортних засобів (в т. ч. для транспортних засобів спеціального призначення, сільськогосподарської техніки тощо), талонів, "смарт-карт"; видатки, безпосередньо пов'язані з придбанням паливно-мастильних матеріалів (в т. ч. з їх відвантаженням, подача залізничних вагонів, простій під загрузкою та розгрузкою тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару;

4) придбання та встановлення охоронної сигналізації на транспортні засоби, придбання засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів;

5) поточний ремонт транспортних засобів (у тому числі сільськогосподарських машин);

6) планово-технічне обслуговування транспортних засобів;

7) придбання запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних, спрацьованих, незалежно від їх вартості (наприклад, шини тощо);

8) видатки на страхування автомобілів, проведення експертної оцінки транспортних засобів;


9) плата за проїзд по платних дорогах (тунелях), плата за стоянки, інші збори, які передбачені законодавчо-нормативними актами; плата збору за забруднення навколишнього середовища;

10) плата за оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, податок з власників транспортних засобів;

11) оренда транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), крім видатків по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які відносяться до капітального будівництва та капітального ремонту.

2. Оплата видатків на придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів, а також тонування вікон транспортних засобів.

3. Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку придбання автомобілів.

код 1136 - оренда - плата за використання приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і для короткострокового користування, оренда обладнання, оренда місця для прокладення кабелю тощо.

код 1137 - поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

1. Здійснюється поточний ремонт:

1) обладнання, окремих вузлів, меблів, техніки (у тому числі побутової), інвентарю (у тому числі спортивного);

2) будівель, споруд, приміщень та прибудинкової території, що орендуються або знаходяться на балансі;

3) доріг; системи вуличного освітлення;

4) сільськогосподарської техніки.

2. Видатки, пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, технічним обслуговуванням телефонів, внутрішньої АТС, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів, мобільних телефонів, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки, а також технічне обслуговування систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо.

3. Оплата запасних частин та витратних матеріалів для поточного ремонту вказаної техніки, які використовуються в процесі поточного ремонту або технічного обслуговування, якщо це передбачено угодою.


4. До цієї категорії відносяться:

1) оплата відповідно до укладених договорів послуг сторонніх організацій по проведенню ремонту приміщень (згідно з окремим кошторисом на проведення ремонту), обладнання, механізмів, включаючи видатки на придбанням матеріалів для поточного ремонту (якщо це передбачено угодою).

2) видатки, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту, що здійснюється власними силами установи (за наявності окремого підрозділу), якщо це передбачено кошторисом на проведення ремонту.

Поточний ремонт приміщень може бути проведений фізичними особами на підставі договору підряду.

5. За зазначеним кодом здійснюється оплата таких видатків:

1) монтаж дверних коробок, установлення дверей, вікон у випадку проведення одиночних ремонтних робіт;

2) повірка різноманітних приладів (лічильників, медичного обладнання тощо);

3) послуги по ремонту локальної мережі, в тому числі придбання пасивного мережевого обладнання (монтажних шаф, монтажних коробів, кабелів, конекторів-з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо), якщо воно є частиною зазначених послуг.

код 1138 - послуги зв'язку

1. Оплата здійснюється за: послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, радіоточки; факсимільний зв'язок, електронну пошту; поштові відправлення, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштові послуги при переказах коштів; придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, конвертів з марками та без марок, вітальних листівок з марками тощо. За цим кодом здійснюється і оплата установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів.

2. Видатки за користування програмними або апаратними засобами захисту електронних платіжних документів (апаратура захисту електронного грошового обігу - АЗЕГО), які передаються засобами зв'язку до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України по системі "клієнт банку - банк".

3. Видатки, пов'язані з наданням послуг зв'язку, спецзв'язку, фельд'єгерської служби, доставкою дипломатичної пошти, експрес-доставки, мобільного зв'язку, супутникового зв'язку тощо.

4. Видатки на придбання стартових пакетів, карток Інтернет, видатки на підключення мобільних телефонів, придбання "скетч-карт" для поповнення абонентського рахунку, підключення до мережі Інтернет (в частині, яка не вимагає придбання та встановлення телекомунікаційного обладнання), плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, плата за користування каналами зв'язку.


код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки

1. Включає оплату робіт та професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно із укладеними договорами та угодами:

1) з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових послуг;

2) з обробки інформації;

3) із страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів;

4) із медичного страхування;

5) за охорону (у т. ч. позавідомчу охорону), монтаж і установку охоронної та пожежної сигналізацій;

6) за палітурні та поліграфічні роботи (видання книг, інформаційних бюлетенів, довідників тощо);

7) за створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції;

8) за отримання ліцензій та акредитацію у встановлених законами України випадках;

9) за продовження терміну дії патенту.

2. Видатки на оплату послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; установку лічильників води, природного газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит; надання дозволів на відведення земельних ділянок; експертних висновків, рекомендацій тощо; розробка проектно-кошторисної документації при здійсненні монтажу обладнання та устаткування тощо.

3. Згідно з укладеними договорами та угодами здійснюються такі видатки на благоустрій міст, сіл, селищ та прибудинкової території бюджетних установ:

1) догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, полив з поливальної машини, формована обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення тощо);

2) вилов бродячих тварин; доставка померлих на судмедекспертизу; захоронення невідомих, безрідних;

3) розмітка вулиць; установка огорожі; чистка озер; колодязів.

4. Проводиться оплата послуг згідно із укладеними договорами та угодами за:

1) встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (в т. ч. навчання користувачів) за


умови, що майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності, на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам;

2) побудову, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації, включаючи видатки на їх атестацію, у тому числі придбання пасивного обладнання - монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг, тощо;

3) подовження терміну гарантійного обслуговування обладнання;

4) подовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення;

5) введення в експлуатацію придбаного (наявного) обладнання, якщо це є умовою прийняття обладнання на гарантійне (післяпродажне) обслуговування;

6) пусконаладка та монтаж обладнання (якщо це не передбачено договором на придбання обладнання);

7) інших послуг, пов'язаних із функціонуванням бюджетної установи.

5. Оплата представницьких видатків згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.11.93 N 88 із змінами, яким визначено, що представницькі видатки - це витрати міністерств, відомств, підприємств, установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій та представників інших підприємств, які прибули за запрошеннями для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, пов'язаних з комерційною діяльністю. До представницьких витрат відносяться видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників інших установ, їх транспортним забезпеченням, культурною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не знаходиться в штаті установи. Ці видатки здійснюються у межах кошторисів на проведення представницьких видатків на підставі угод, укладених з організацією - надавачем послуг з організації таких заходів, або шляхом закупівель установою відповідних товарів та послуг (наприклад, оплата проживання, транспортне забезпечення, придбання сувенірів, кави, чаю, кондитерських виробів, квитків до театрів, музеїв тощо).

6. Видатки за користуванням залою офіційних делегацій при зустрічах (проводах) офіційних осіб.

7. Оплата за проїзд та проживання свідків і потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів при проведенні експертиз; оплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення судових процесів.


8. Оплата послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду), передбачених чинним законодавством (крім санаторно-курортного лікування), а також послуг побутових установ, закладів харчування тощо, які носять разовий характер. Крім того, можуть здійснюватись розрахунки за послуги, надані лікарями, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України (сімейними лікарями), згідно з укладеними угодами та за умови надання підтвердних документів (актів виконаних робіт, звітів, інших документів відповідно до чинного законодавства).

9. Видатки за послуги з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, страхування обладнання, послуги теле-, радіоефіру, фотопослуги та послуги ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, в тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив).

10. Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", у випадку купівлі валюти.

11. Обов'язкові платежі до бюджету (у тому числі видатки на сплату держмита, ввізного мита при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, виконавчого збору тощо), які відповідно до чинного законодавства здійснюють бюджетні організації за рахунок бюджетних коштів, передбачених на їх утримання (крім податку з власників транспортних засобів), та оплата внесків громадським організаціям для забезпечення участі у відповідних заходах, якщо це обумовлено чинним законодавством України.

12. За цим кодом здійснюється:

1) оплата всіх банківських послуг (в т. ч. при конвертації валюти, виплаті готівки, здійсненні соціальних виплат через установи банків тощо);

2) оплата за послуги з бронювання квитків, якщо з установою (організацією) укладено договір про надання такої послуги на постійній основі і оплата послуг з бронювання проводиться окремо від придбання квитків);

3) оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (в т. ч. пов'язаних з роз'ясненням нової нормативної бази, підготовкою та проведенням організаційних заходів тощо);

4) оплата за інформаційні послуги, що надаються інформагентствами засобами електронного зв'язку (новини "он-лайн", анонс тощо);

5) оплата робіт та послуг, що надаються у сфері управління державним боргом (рейтингові, інформаційні, дорадчі, агентські, юридичні, аудиторські, перекладацькі; роботи та послуги, пов'язані з розміщенням ОВДП та ОЗДП тощо);

6) видатки, пов'язані з висланням за межі України іноземців-порушників;

7) оплата послуг кабельного телебачення;


8) орендна плата за земельні ділянки як обов'язкові платежі в бюджет згідно із Законом України від 03.07.92 N 2535-XII "Про плату за землю";

9) виплата моральних збитків юридичним особам;

10) оплата за проведення ритуальних послуг (в т. ч. оплата установою послуг священика, спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка, огорожі навколо могили тощо);

11) оплата за послуги крематорію з утилізації біовідходів або їх захоронення;

12) оплата за послуги з пошиття одягу з давальницької сировини.

13. Перерахування усіх видів пені, штрафних санкцій, неустойки та збитків від інфляції.

Видатки на відрядження (код 1140)

1. До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Видатки на придбання службових проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.

3. Надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями Уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних).

4. Видатки на відрядження працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з'їзди наукового характеру, а також різного роду поїздки з науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу практику студентів, учнів.

5. Оплата відряджень (у т. ч. проїзду, добових, польових тощо) учнів, студентів, тренерів, інших учасників на учбово-тренувальні збори, змагання, олімпіади тощо; оплата проїзду та добових при звільненні військовослужбовців строкової служби.

6. Оплата медичного страхування при виїзді за кордон, оплата зборів за відкриття віз при виїзді за кордон, а також плата за користування залою офіційних делегацій посадовими особами, які їдуть у відрядження або повертаються з нього.

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150)

1. Ця категорія включає придбання товарів військового призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення). Сюди ж відносяться видатки спеціального призначення та видатки на послуги, пов'язані зі спеціальним призначенням:


1) озброєння - придбання згідно з установленими нормами озброєння, боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та навчальних стрілецьких приладів; утримання і зберігання всіх видів озброєння тощо;

2) автобронетанкова техніка - придбання у межах штатів і установлених норм автомобілів спеціального призначення, мотоциклів, моторолерів, тракторів, тягачів, танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, інших видів бойових, спеціальних машин тощо, придбання і виготовлення спецкузовів, утримання авторемонтних баз для ремонту військової техніки тощо;

3) авіаційна техніка - придбання літаків, гелікоптерів, їх силових установок, обладнання для них, видатки на утримання, експлуатацію, монтаж і ремонт авіаційної техніки, видатки на маскування авіаційної техніки;

4) кораблі і морська техніка - придбання (будування, виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден, плавпричалів, плавказарм, корабельних артщитів та інших плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного майна;

5) мостіння, асфальтування, бетонування смуг, доріг, розвантажувальних майданчиків, обладнання заїздів до та від основних доріг тощо;

6) засоби зв'язку та спеціальна техніка - придбання, утримання та ремонт засобів і майна зв'язку спеціального призначення, спеціальної електронно-обчислювальної техніки та апаратури спеціального призначення, яка використовується для потреб зв'язку спеціального призначення, будівництво, реконструкція і капітальний ремонт ліній зв'язку спеціального призначення і технічних споруд об'єктів зв'язку спеціального призначення, ремонт і перевірка вимірювальних приладів і засобів зв'язку спеціального призначення, установка телевізійних антен тощо;

7) видатки на бойову підготовку - видатки на тактичну, стрілецьку і спеціальну підготовку військовослужбовців, ремонт і утримання ґрунтових доріг і низьководних мостів на території навчальних центрів, полігонів, спеціальне обладнання для навчальних класів, проведення військових тактичних і тактично-спеціальних навчань тощо (тобто видатки установи, на базі якої здійснюється тактична та стрілецька підготовка);

8) капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонти і реконструкція будов і споруд спеціального призначення військових частин, військових установ (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення);

9) придбання довгострокового обладнання спеціального призначення (крім обладнання для медичних, дитячих установ, соціально-культурних закладів та інших, що не відносяться до заходів спеціального призначення);

10) придбання, утримання та ремонт транспортних засобів спеціального призначення, які оснащені спеціальним обладнанням, технікою - оплата транспортних послуг (у т. ч. капітальний і поточний ремонт автомобілів спеціального призначення та транспортних засобів спеціального призначення; планово-технічне обслуговування, придбання запчастин для транспортних засобів спеціального призначення), а також видатки на страхування транспортних засобів спеціального призначення; оплата проїзду


транспортних засобів спеціального призначення по платних дорогах (тунелях); оплата інших зборів, які передбачені нормативними та законодавчими актами; оформлення прав водія транспортного засобу спеціального призначення; страхування водія транспортного засобу спеціального призначення; оплата технічного огляду транспортних засобів спеціального призначення, податку з власників транспортних засобів спеціального призначення тощо.

Довідково:

До обладнання, техніки, механізмів тощо, а також транспортних засобів спеціального призначення відносяться транспортні засоби (обладнання, техніка, механізми тощо), що не можуть бути застосовані у цивільних цілях.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

До цієї категорії відносяться платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб (у тому числі оплату видатків на утримання та експлуатаційне обслуговування орендованого нерухомого майна).

код 1161 - оплата теплопостачання - здійснюється оплата теплопостачання;

код 1162 - оплата водопостачання і водовідведення - здійснюється оплата водопостачання і водовідведення;

код 1163 - оплата електроенергії - здійснюється оплата електроенергії (у тому числі по освітленню вулиць), включаючи оплату послуг з її транспортування;

код 1164 - оплата природного газу - здійснюється оплата природного газу, включаючи оплату послуг з його транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу;

код 1165 - оплата інших комунальних послуг - здійснюється оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивіз сміття; прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція, дезинфекція та дератизація приміщень; обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо);

- витрати на технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) електричних мереж, сантехнічних вузлів, обслуговування комунікацій, які є складовою частиною будівлі (наприклад, теплопостачання, водопостачання тощо).

код 1166 - оплата інших енергоносіїв - здійснюється оплата інших енергоносіїв: дров, мазуту, торфу, вугілля тощо, включаючи видатки, пов'язані з їх вантаженням та перевезенням.

Придбання палива для господарських потреб, якщо таке паливо не використовується установою для обслуговування транспортних засобів.

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення (1170)


До цієї категорії відносяться видатки, передбачені на дослідження і розробки, що включають оплату різноманітних послуг, наданих згідно з укладеними угодами сторонніми установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи - надавача послуг.

Якщо розпорядник бюджетних коштів є безпосереднім виконавцем програм та заходів, то витрати здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації залежно від виду витрат та суті платежу.

Якщо бюджетні асигнування на виконання окремої частини програми виділяються розпорядником бюджетних коштів підвідомчим установам, які є одержувачами бюджетних коштів, то видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються згідно з планом використання бюджетних коштів.

Крім того, за даним кодом здійснюються видатки вищих навчальних закладів та наукових установ відповідно до діючих нормативних документів.

Ця категорія включає в себе:

код 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм"

1. Включає видатки, які забезпечують розвиток у певній галузі економіки.

2. За цим кодом здійснюються:

1) видатки на оплату послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги, розробки, послуги з експериментального проектування тощо (на підставі укладених угод);

2) видатки на виконання державних програм, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм, які забезпечують розвиток у певній галузі (такі державні програми, як "Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу", "Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу", "Загальнодержавна (Національна) космічна програма" тощо);

3) витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи, а також витрати, пов'язані з виконанням робіт по експериментальному проектуванню та послуг науково-дослідних організацій, інших установ (як державних, так і госпрозрахункових) по реалізації частки державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод.

3. Оплата витрат на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій по дослідженнях, проектуванню, будівництву, розробці схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.


4. Розробка сторонніми організаціями дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво, розробка дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-технічних робіт.

код 1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

1. Включає видатки, які не відносяться до витрат розвитку (не включені в позицію 1171).

За цим кодом здійснюються:

1) видатки на виконання окремих заходів відповідно до укладених угод з підприємствами (організаціями), наприклад: молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім'ї і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх; програми і заходи в галузі культури та мистецтва і засобів масової інформації; витрати, пов'язані з виготовленням дипломних та курсових робіт (фільмів) студентами кінофакультетів; фільмів та книжкової продукції за державним замовленням; проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих заходів та спортивних заходів тощо;

2) видатки на проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів тощо);

3) поточні видатки на окремі централізовані заходи, які проводяться згідно з діючим законодавством;

4) видатки на проведення організаційних робіт оздоровчих закладів, які не є бюджетними установами (у тому числі оздоровчо-екскурсійних та пересувних наметових таборів), для оздоровлення та відпочинку дітей;

5) видатки на проведення окремих заходів, пов'язаних з організацією та проведенням виборів і референдумів, міжнародних саммітів, з'їздів, конференцій, офіційних державних заходів;

6) видатки на організацію та проведення офіційних заходів за участю керівництва держави.

2. Витрати, пов'язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність.

3. Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку закупівлі валютних коштів з метою обслуговування державного боргу.

4. Оплата комісійних зборів за борговими зобов'язаннями держави, по конверсії валюти та оплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за


кордон, а також штрафів, сплата яких пов'язана із здійсненням платежів за державним боргом.

5 Видатки, пов'язані з оплатою згідно з чинним законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) встановленого зразка, щодо набуття відповідних професійних навиків.

6. Оплата підготовки студентів, аспірантів на базі іншого навчального закладу за умови, якщо зазначені видатки передбачені програмою підготовки, затвердженою в установленому порядку.

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями (1200)

Під процентами розуміють платежі за користування грошовими позиками. Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов'язань.

Незважаючи на те, що сума процентів може накопичуватись постійно, її величина повинна показуватись на момент платежу. У випадку дисконтних цінних паперів, коли сума процента вираховується раніше, процент обчислюється як різниця між ціною емісії і ціною погашення цінного паперу, а реєстрація провадиться на момент фактичного погашення боргу банківським установам, у т. ч. виплата процентів за позичками Національного банку України; виплата процентів комерційним банкам; виплата процентів за іншими внутрішніми позичками; виплата процентів за зовнішнім державним боргом.

Субсидії і поточні трансферти (1300)

До цієї категорії відносяться всі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються лише на поточні цілі одержувача бюджетних коштів.

Під субсидіями розуміють всі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.

Трансфертні платежі є невідплатними і безповоротними і не являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.

код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - це поточні платежі юридичним особам, які включають субсидії госпрозрахунковим підприємствам, установам та організаціям; субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства; субсидії на покриття збитків підприємств; державна підтримка підприємств; приріст обігових коштів (в т. ч. шляхом внесків у статутні фонди); державна підтримка громадських організацій інші субсидії. За зазначеним кодом одержувачі бюджетних коштів здійснюють тільки поточні видатки, а капітальні видатки - за кодом 2410. Бюджетні установи не можуть отримувати трансфертні платежі.


код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - це кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів).

код 1340 - поточні трансферти населенню

Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату за проїзд тощо. До цієї категорії також включаються допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення. Податок з доходів фізичних осіб та всі платежі відповідно до чинного законодавства з цих сум передбачаються за цим же кодом.

код 1341 - виплата пенсій і допомог, у тому числі всі компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", крім витрат на надання пільг постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС громадянам на оплату за користування житлом, за послуги транспорту і зв'язку та на придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; відшкодування бюджетними організаціями пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію тощо; довічне утримання суддів; довічні стипендії, довічна плата, яка встановлюється відповідно до чинного законодавства, регресні та інші виплати, які за своєю суттю прирівняні до виплати пенсії.

код 1342 - стипендії, крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; доплати до стипендії; матеріальна допомога (у тому числі в натуральному виразі) студентам, учням, аспірантам, докторантам.

код 1343 - інші поточні трансферти населенню

1. Оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у тому числі проживання депутатів у готелях та службових квартирах); додаткові виплати членам сімей у зв'язку із службовими відрядженнями одного із членів сім'ї; додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку (якщо зазначені видатки передбачені чинним законодавством); надання допомоги (грошової або натуральної) ветеранам та непрацюючим пенсіонерам за рахунок бюджетної установи; одноразова грошова допомога громадянам, які постраждали від стихійного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; оплата путівок на оздоровлення (у тому числі дітей), санаторно-курортне лікування; лікування за кордоном відповідно до чинного законодавства; оплата зубопротезування; відшкодування моральних збитків фізичним особам; премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; інші виплати громадянам відповідно до чинного законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям громадян, якщо це передбачено чинним законодавством; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь у рятувальних роботах або в


інших надзвичайних ситуаціях; винагорода за перемогу у змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо; повернення заощаджень громадян; пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

2. Оплата пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за користування житлом, за послуги транспорту на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом, за послуги зв'язку та на придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

3. Оплата видатків на державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників пожежної охорони, податкової міліції, правоохоронних органів та інших осіб відповідно до чинного законодавства.

4. Оплата освітньо-професійної підготовки спеціалістів, яка забезпечує здобуття повної вищої освіти або другої вищої освіти відповідно до чинного законодавства.

5. Видатки, пов'язані з виконанням програми розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей (згідно з договорами на виконання послуг, компенсація за проїзд і перевезення багажу депортованих, оплата за навчання осіб з числа депортованих тощо).

6. Видатки фізичним особам або за них у межах благодійних акцій (наприклад, благодійна акція "Милосердя").

код 1350 - поточні трансферти за кордон

Трансферти за кордон включають в себе невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам; членські внески до міжнародних організацій. Код не передбачає надання трансфертів фізичним особам.

Капітальні видатки (2000)

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням необоротних активів.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, мають бути здійснені за кодом виконання основних робіт.

Видатки по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель відносяться до капітального будівництва та капітального ремонту.

Придбання основного капіталу (2100)


Зазначений код передбачає витрати на придбання або створення власними силами основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.

До основних засобів належать матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів та вартість яких без податку на додану вартість перевищує 1000 гривень. Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні засоби, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні засоби, такі як транспортні засоби тощо.

код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1. Включає придбання виробничого та невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування, створення комплексних систем. За цим кодом можуть здійснюватися видатки по монтажу та пусконаладці обладнання на місцях їх безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено угодою на придбання зазначеного обладнання.

2. За цим кодом здійснюється:

1) придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм);

2) придбання бюджетними установами і організаціями транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання;

3) придбання бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів;

4) придбання спеціальних креслярських столів;

5) придбання килимів, штор, сервізів тощо (якщо вартість без ПДВ перевищує 1000 грн.);

6) придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування;

7) придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм);

8) придбання меблів службового призначення, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури;

9) придбання автомобілів;

10) придбання кондиціонерів;

11) придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання;


12) придбання спортивного обладнання;

13) придбання протипожежного приладдя;

14) придбання обладнання для їдалень, буфетів;

15) витрати на поповнення музейних фондів, книг для бібліотечних фондів.

До цієї категорії відносяться видатки на придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів, а також придбання статутів, порадників, військово-навчальної та спеціальної літератури для навчальних потреб військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу;

16) придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки) вартістю за одиницю понад 10 гривень;

17) придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об'єктів.

3. Видатки на придбання (незалежно від вартості) сільськогосподарських машин та знарядь до них; усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів.

4. Видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема службових собак.

5. Оплата видатків на придбання плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів.

6. Видатки на придбання зброї для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків по коду 1150.

код 2120 - капітальне будівництво (придбання)

До цього коду відносяться:

код 2121 - будівництво (придбання) житла - видатки по капітальному будівництву нових житлових будівель та приміщень, придбанню житлових приміщень, об'єктів (у тому числі на вторинному ринку), житлових приміщень для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, казарм, об'єктів державного житлового фонду; пайова участь у будівництві житла (в т. ч. шляхом участі у Фонді фінансування будівництва).

До цього коду також відноситься оплата винагороди управителю Фонду фінансування будівництва, що передбачено Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та управлінні нерухомістю".


код 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів - видатки по капітальному будівництву та придбанню адміністративних об'єктів;

код 2123 - інше будівництво (придбання) - видатки по капітальному будівництву нових об'єктів, що не включені в позиції 2121 - 2122.

Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання об'єктів виробничого і невиробничого призначення бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.

За кодами 2121 - 2123 враховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються у процесі будівельних робіт.

Коди 2121 - 2123 включають в себе також придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них відносяться металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та механізми, обладнання та прилади, необхідні для ведення будівельних робіт, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво (крім окремих видів устаткування і машин, що є рухомими транспортними одиницями, не зв'язаними з технологією виробництва).

код 2130 - капітальний ремонт

Видатки здійснюються на підставі договорів та складених кошторисів на капітальний ремонт. Відповідальність за розмежування видатків, пов'язаних з ремонтом, на поточні та капітальні покладається виключно на розпорядника та одержувача бюджетних коштів.

код 2131 - капітальний ремонт житлового фонду

За цим кодом здійснюються видатки на капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм).

код 2132 - капітальний ремонт адміністративних об'єктів

За зазначеним кодом здійснюються видатки на капітальний ремонт адміністративних об'єктів.

код 2133 - капітальний ремонт інших об'єктів

За зазначеним кодом здійснюються видатки на:

капітальний ремонт інших об'єктів, що не включені в позиції 2131 - 2132 (в тому числі доріг, об'єктів по благоустрою міст, сіл, селищ);


капітальний ремонт автомобілів та обладнання, а також оплату запчастин до них, якщо вони включені до кошторису на проведення капітального ремонту, який є невід'ємною частиною угоди, укладеної з надавачем послуг.

За кодами 2131 - 2133 здійснюється також капітальний ремонт окремих вузлів та систем, які є складовою частиною об'єктів, а саме: водопостачання, газопостачання, каналізації, кондиціювання, пожежної охорони, сміттєпроводів, пасажирських та вантажних ліфтів тощо.

код 2140 - реконструкція та реставрація

До цього коду відносяться:

код 2141 - реконструкція житлового фонду

За цим кодом здійснюються видатки на:

- реконструкцію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм);

- розширення житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм);

код 2142 - реконструкція адміністративних об'єктів

За цим кодом здійснюються видатки на:

- реконструкцію адміністративних об'єктів;

- розширення адміністративних об'єктів.

код 2143 - реконструкція інших об'єктів

За цим кодом здійснюються видатки на:

- реконструкцію інших об'єктів, що не включені в позиції 2141 - 2142;

- технічне переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування);

- розширення діючих підприємств.

 Другие страницы:
Новостная лента

Copyright © 2008 E-Tenders.
При любом использовании материалов гиперссылка на E-Tenders обязательна.